Ga naar de inhoud

Privacy beleid

Dit Globale Privacybeleid (“Beleid”) beschrijft hoe en wanneer McCain Foods Limited, een bedrijf dat valt onder de wetgeving van New Brunswick, Canada, met wereldwijd hoofdkantoor te 8800 Main Street, Florenceville-Bristol, New Brunswick E7L 1B2, Canada, en zijn filialen (samen en individueel, “McCain”) persoonlijk identificeerbare informatie (“Persoonsgegevens”) verzamelen, gebruiken en delen.​

 

Welke Persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen Persoonsgegevens om efficiënt te kunnen werken en u de best mogelijke diensten en gebruikerservaring te bieden, maar we verzamelen slechts die informatie die nodig is om deze diensten te kunnen bieden. We gebruiken in het bijzonder:

 • Informatie over wedstrijden, vragen en programma’s voor Getrouwheidskaarten – Om mee te doen aan wedstrijden of tombola’s, een vraag te stellen of deel te nemen aan een getrouwheidskaartprogramma, moet u uw volledige naam en e-mailadres opgeven. We kunnen u ook vragen om ons uw postadres, uw telefoonnummer, leeftijd, woonplaats, familiesamenstelling, achtergrond interesses, info over sociale media, profielen en contactinformatie, en informatie over uw McCain-productgebruik te geven. Specifiek voor getrouwheidsprogramma’s kunnen we ook bedrijfsinformatie verwerken (bv. het marktsegment of het doelpubliek) en het land van waaruit u zakendoet. Als u een vraag stelt, kunt u ook vrijwillig andere, beperkte informatie geven. Als u deelneemt aan een wedstrijd of een tombola zou het kunnen dat we om een foto vragen en een beschrijving van uw deelname. In sommige gevallen kunnen we informatie verzamelen over de aankoopfrequentie, maar dan steeds op een anonieme en geaggregeerde basis, zodat we onze marketinginitiatieven kunnen opvolgen.
 • Website Informatie – Als u onze website bezoekt (of portals met een speciaal doel) dan slaan we automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer op, samen met andere technische informatie over uw computer en het gebruik van websites, zoals het type en de versie van uw browser, de tijdszone, en het besturingssysteem en -platform. Als we uitgebreide marktonderzoeken doen, kunnen we ook de pagina’s opslaan die u bezocht hebt op een website van McCain, de links waarop u klikte, de sites die u bezocht voordat u een McCain-website bezocht, e-mails van McCain die u opende, forwardde of gebruikte om door te klikken naar de website van McCain, enz. We gebruiken ook cookies op onze websites. Voor meer informatie daarover kunt u de sectie Cookies en Andere Technologieën aan het einde van dit Beleid nakijken, of ons Globale Cookiebeleid  lezen.
 • Informatie over aanmelding op portals – Als u beslist of wordt uitgenodigd om een doelspecifieke portal van McCain te bezoeken, bijvoorbeeld portals voor specifieke leveranciers, dan moet u uw volledige naam, postadres en e-mailadres opgeven. Er kan ook worden gevraagd om informatie te geven over de aard van de specifieke portal, zoals non-realtime geolocatiegegevens, resultaten en statistieken over leverancierskwaliteit, foto’s, video’s en meningen. In enkele bepaalde gevallen kan men u vragen om sociale zekerheidsnummers, btw-nummers en dergelijke te geven.
 • Paswoorden – Als u een online account aanmaakt op één van de McCain-websites of -portals, dan zullen we uw paswoord opslaan en, in sommige gevallen ook een geheime vraag en het antwoord daarop.
 • Beeldmateriaal van camerabewakingssystemen – Als u onze productiefaciliteiten en werkplekken betreedt kunnen we, overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving, beeldmateriaal van u verwerken dat we verkrijgen via onze bewakingscamera’s.
 • Informatie die we verzamelen op socialemedia-accounts – Als we communiceren met uw sociale-media-accounts, kunnen we uw e-mailadres, Twitter-account, contactinformatie op uw Facebook-profiel enz. verzamelen.
 • Informatie over R&D en marktonderzoek – Bij ons onderzoek naar het huishoudelijk of professioneel gebruik van onze producten, kunnen we uw naam, uw adres, telefoonnummer, salarisschaal, scholingsniveau, werkgever, mening over bedrijfszaken of producten, aantal kinderen, videobeelden van alle onderzoeksonderwerpen en deelnemende familieleden en, indien van toepassing, hun familiale situatie opslaan. Bij het verwerken van uw feedback door marktonderzoek in winkels of online, kunnen we uw contactgegevens opslaan.
 • Landbouwkundige informatie – We verwerken bepaalde Persoonsgegevens zoals naam, contactgegevens en mogelijks informatie over de familie van de landbouwer of zijn/haar verjaardag, facturatiegegevens, oogststatistieken, foto’s van voertuigen, huizen en personen enz. om onze relatie met onze landbouwers te onderhouden. We kunnen ook gps-coördinaten verzamelen, om de velden van onze landbouwers in kaart te brengen. Indien wij dit wegens wettelijke vereisten verplicht zijn, verzamelen we ook rijksregisternummers of nummers van de sociale zekerheid. Ons contract met landbouwers of leveranciers geeft dit meer in detail weer
 • Bezoekersinformatie – Als u onze gebouwen betreedt, kunnen wij om veiligheidsredenen uw naam, uw contactgegevens, uw nummerplaat, uw identiteitsbewijs enzovoort vragen. Omwille van onze voedselveiligheid kunnen wij u ook vragen om informatie over uw gezondheid te verschaffen (bijvoorbeeld informatie over open wonden, griep, enz.).
 • Foto’s en video’s – Wanneer u deelneemt aan onze interne of externe evenementen, meetings (met staatsambtenaren, klanten enz.), conferenties enz. kunnen we foto’s of filmpjes van u maken, als deel van een groep of individueel. We kunnen ook Persoonsgegevens vragen, zoals uw naam, e-mailadres of professionele gegevens. Indien u een staatsambtenaar bent, kunnen we ook gegevens verwerken over uw politieke opinies.
 • Cv’s en relevante informatie voor rekrutering – We verzamelen uw cv en andere relevante informatie (zoals uw foto, uw talenkennis, opleidingsgegevens enz.) voor rekruteringsdoeleinden. We slaan ook op of u op zoek bent naar een vaste of een tijdelijke job (als werknemer, zelfstandig aannemer, vrijwilliger, agent of tijdelijk medewerker). We kunnen u als onderdeel van het rekruteringsproces ook vragen om psychometrische tests af te leggen, en we verzamelen informatie over aspecten van uw persoonlijkheid die relevant zijn voor de werkvloer. Indien uw cv onvolledig of onnauwkeurig is, zullen we u vragen om meer informatie te geven over uw opleiding en professionele achtergrond, uw adres, contactgegevens, diploma’s, rijbewijs, geslacht enz. We kunnen ook naar uw bankgegevens en kredietkaartnummer vragen voor het geval we reis- of accommodatiekosten moeten terugbetalen die u gemaakt hebt om op gesprek te komen. In bepaalde jurisdicties kunnen we naar uw paspoort, uw identiteitskaart of een uittreksel van uw strafblad vragen, indien en voor zover dit toegestaan is door de van toepassing zijnde wetgeving. Tijdens het interview kunnen we u vragen om informatie te geven over uw hobby’s, persoonlijke interesses, gezinssamenstelling, salarisverwachtingen, rijervaring enz. Bij McCain stellen we diversiteit binnen ons team ten zeerste op prijs. Daarom kunnen we ook beperkte informatie verzamelen over uw diversiteitskenmerken, maar enkel en alleen om meer diversiteit binnen ons team aan te moedigen. Wij zullen u geen vragen stellen die we onder de van toepassing zijnde wet niet mogen stellen. Bij uw aanwerving zal het Privacybeleid voor Werknemers van McCain u meer informatie geven over de behandeling van uw Persoonsgegevens in de tewerkstellingscontext.
 • Informatie omtrent in- en aankoop – Indien u ons als derde partij diensten verleent (bv. onderhoudsdiensten, IT- of consultancydiensten enz.) of als u ons producten verkoopt, dan verzamelen wij de Persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de diensten of de levering van de producten (en de betaling van gerelateerde facturen). Deze Persoonsgegevens kunnen zijn: contactgegevens, financiële gegevens, facturatiegegevens, kredietgegevens, Persoonsgegevens over uw personeel, diploma’s of certificaten, rijbewijzen, nummerplaten, veiligheidsgegevens enz. Meer info hierover vindt u in ons contract met specifieke leveranciers, verkopers of aannemers.
 • Informatie over de vertegenwoordigers van onze B2B-klanten – Om onze klanten- en verkoopsrelaties te beheren en te ontwikkelen, kunnen wij bepaalde Persoonsgegevens over vertegenwoordigers van mogelijke, huidige en vroegere B2B-klanten verzamelen, bijvoorbeeld hun naam, adres, contactgegevens, functie in het bedrijf, verjaardag, gezinssamenstelling, persoonlijke interesses en vakantieplannen. Om te kunnen voldoen aan onze facturatie- en boekhoudverplichtingen, is het mogelijk dat we bepaalde Persoonsgegevens verzamelen over vertegenwoordigers van huidige en vroegere B2B-klanten, zoals hun naam, adres, contactgegevens, functie in het bedrijf, bankrekeningnummers en facturatiegegevens, btw-nummers enz.
 • Informatie over individuele verbruikers van onze producten – We kunnen uw naam, uw telefoonnummer, e-mailadres, postadres, gsm-nummer, voorkeurstaal en de McCain-producten die u gebruikt of waarin u geïnteresseerd bent, opslaan.
 • Content gegenereerd door de gebruiker, die we krijgen door onze aanwezigheid op internet – Als u materiaal (bv. foto’s, video’s enz.) of andere info (bv. commentaren) post op een feed of een pagina van een website van McCain, of op een feed of een pagina van een sociale- media-account van McCain, dan kunnen we de Persoonsgegevens van of gerelateerd aan dat materiaal of die informatie gebruiken voor de hieronder opgelijste doeleinden.
 • Informatie over bedenkers – Als McCain een patent of gelijkaardige geregistreerde intellectuele eigendomsrechten aanvraagt, verzamelen we de namen, adressen, contactgegevens en volledige cv’s van de personen die dat intellectuele eigendomsrecht van McCain hebben ontwikkeld of uitgevonden. We verwerken ook Persoonsgegevens om bepaalde documentatie (bv. attesten) te kunnen opstellen en in te dienen, die bijkomende Persoonsgegevens kunnen bevatten over deze personen.
 • Informatie over identiteit – Bij het uitoefenen van uw rechten betreffende ons gebruik van uw Persoonsgegevens, kunnen we in bepaalde gevallen vragen naar een kopie van uw identiteitskaart of een ander identiteitsbewijs (bv. rijbewijs), om uw identiteit te controleren.

​​

Waarom gebruiken we uw Persoonsgegevens?

We gebruiken uw Persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Informatie over wedstrijden, vragen en getrouwheidskaartprogramma’s om contact met u te kunnen opnemen in verband met uw vraag of uw deelname aan wedstrijden of tombola’s, om uw getrouwheidskaartprogramma te beheren, om onze diensten voor u te personaliseren, om u onze klantendienst aan te bieden en om ons klantendienstniveau op te volgen. In bepaalde gevallen kunnen we uw Persoonsgegevens gebruiken voor externe communicatie, bijvoorbeeld om een persmededeling te maken over de winnaar van een wedstrijd.
 • Website-informatie om de wedstrijden of tombola’s waaraan u deelneemt of de vragen die u stelt, op te volgen en te beheren, om trends, gebruik en activiteiten met gebruikers op onze website te analyseren, om de technologische compatibiliteit daarvan te verzekeren, om websites te bouwen die het beste voldoen aan de interesses en voorkeuren van onze gebruikers en om producten, sitekenmerken, recepten, advertenties en aanbiedingen te bepalen waarin u bijzonder geïnteresseerd zou kunnen zijn (bv. als deel van een uitgebreid marktonderzoek). We gebruiken ook website-informatie om de veiligheid van onze website op te volgen en te controleren en om incidenten op het vlak van cyberbeveiliging te voorkomen. We kunnen ook website-informatie gebruiken, om feedback te verzamelen over het gebruik van de website, om IT-ondersteuning te bieden aan online bezoekers en om het succes van onze marketinginitiatieven te meten.
 • Informatie over aanmelding op portals om de specifieke relatie te beheren, contractuele verplichtingen na te komen, kwaliteitsproblemen aan te pakken, bedrijfsplanning en -ontwikkeling in goede banen te leiden, leveranciers of andere mensen die zich op de portal aanmelden, te helpen hun doelen te bereiken en aanmoedigingsprogramma’s te beheren. In bepaalde beperkte gevallen gebruiken we ook Persoonsgegevens om de facturatie te vergemakkelijken, voor producttraceerbaarheid of om te voldoen aan regulatoire of contractuele vereisten.
 • Paswoorden en de geheime vragen en antwoorden opdat u zich op een veilige manier kan registeren en om u te helpen om in te loggen, als u uw paswoord vergeten bent. Kies een uniek paswoord voor elke account, en gebruik geen gevoelige of financiële informatie als geheime vraag (bv. gegevens van uw bankrekening).
 • Beeldmateriaal van camerabewakingssystemen voor een veilige en beveiligde omgeving voor onze werknemers, bezoekers, producten en processen. In ons Beleid inzake Bewakingscamera’s vindt u meer informatie over ons gebruik van bewakingscamerasystemen.
 • Informatie die we verzamelen op sociale-media-accounts om contact met u op te nemen via uw sociale-media-accounts, om te antwoorden op uw vragen en om beter om te gaan met onze klanten.
 • Informatie over R&D en marktonderzoek om marktonderzoek uit te voeren, om onze diensten en producten te verbeteren, voor R&D-doeleinden en om de zaken en de voorkeuren van klanten en operatoren te bestuderen en te begrijpen.
 • Landbouwkundige informatie om onze vraag te plannen en onze producten en diensten te verbeteren, om bestellingen te verwerken en eraan te voldoen (inclusief transport en distributie van goederen), om facturen te betalen en om onze relaties met landbouwers in het algemeen te beheren.
 • Bezoekersinformatie om te voldoen aan bouwveiligheidsvoorschriften, om de mensen die onze terreinen betreden, te identificeren en voor de voedselveiligheid.
 • Foto’s en video’s om te communiceren over onze evenementen, meetings, conferenties enz., op onze websites, via onze sociale-media-accounts, via persmededelingen en andere bedrijfscommunicaties en marketingmaterialen. In bepaalde gevallen kunnen we u vragen om ons uw e-mailadres te geven, om u de foto’s en video’s door te sturen. We kunnen uw professionele gegevens verzamelen, om contact met u op te nemen over onze producten en diensten. Als u een staatsambtenaar bent, kunnen we gegevens verzamelen en gebruiken over uw politieke opinies voor bedrijfscommunicaties en andere openbare aangelegenheden.
 • Cv’s en relevante informatie voor rekrutering zodat wij de juiste mensen kunnen aanwerven.
 • Informatie omtrent in- en aankoop om de contractuele voorwaarden met onze leveranciers vast te leggen, om de producten of diensten van onze leveranciers te betalen, om terugroepacties uit te voeren en garanties te geven, om te voldoen aan boekhoudkundige verplichtingen, om de vraag te plannen en in het algemeen om de relaties met onze leveranciers te vergemakkelijken.
 • Informatie over de vertegenwoordigers van onze B2B-klanten om onze klantenrelaties te beheren en onze business te ontwikkelen, om onze producten en diensten online en offline te leveren, om de noden van onze klanten beter te begrijpen, om onze producten en diensten te factureren, voor algemeen bedrijfsbeheer en om te voldoen aan de op ons van toepassing zijnde boekhoudkundige verplichtingen.
 • Informatie over individuele verbruikers van onze producten om, indien en voor zover dat door de van toepassing zijnde wetgeving geoorloofd is, individuele klanten van onze producten te voorzien van marketingcommunicaties die onze producten en diensten promoten (of die van derde partijen), om de noden van onze consumenten beter te begrijpen, om klachten over onze producten te behandelen, en in het algemeen om de relaties met individuele klanten te verbeteren.
 • Content gegenereerd door de gebruiker, die we krijgen door onze aanwezigheid op internet om beter om te gaan met onze klanten of individuele gebruikers van onze producten, om te communiceren met onze klanten en om klachten te behandelen.
 • Informatie over bedenkers om patenten of gelijkaardige geregistreerde intellectuele eigendomsrechten aan te vragen voor of toe te wijzen aan McCain.
 • Informatie over identiteit om ervoor te zorgen dat geen enkele persoon die daar geen machtiging toe heeft, toegang krijgt tot uw Persoonsgegevens, of ze kan ​veranderen of verwijderen.
 • Interne administratieve doeleinden inclusief voor audits, data-analyse, duurzaam kostenvoordeel, compliance, beheer & legale zaken, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid, crediteuren- en debiteurenadministratie en databankgegevens.

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • voor bedrijfscommunicaties en voor publieke aangelegenheden (eveneens, indien nodig, om een openbaar antwoord te formuleren op specifieke klachten);
 • om te antwoorden op uw opmerkingen en vragen (probleemoplossing);
 • om klantendiensten aan te bieden (bv. de terugroeping van producten);
 • om aan verkoops- en marktonderzoek te doen (bv. door middel van enquêtes);
 • om aan onderzoek en ontwikkeling te doen (bv. door correspondentie over productconcepten).
 • om u te registreren als we evenementen organiseren;
 • indien en voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat: voor directe-marketingdoeleinden;
 • om zakenrelaties te verbeteren;
 • voor openbare aangelegenheden;
 • om te beschermen tegen en ter preventie van: fraude, ongeoorloofde transacties, claims en andere disputen, en de blootstelling aan risico’s te beheren;
 • om legale kwesties te behandelen;
 • om bedrijfstransacties uit te voeren (inclusief samensmeltingen, verwervingen en afstotingen); en
 • om onze producten en diensten in het algemeen te verbeteren.

​​
​Wij zullen geen Persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden die niet co​mpatibel zijn met wat er in dit Beleid werd vastgelegd, tenzij u ons er uw vrijwillige en geïnformeerde toestemming voor specifieke doeleinden voor geeft.

 

Op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw Persoonsgegevens als:

 • ​dit in ons legitiem voordeel is Dit is bijvoorbeeld het geval als we uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:
  ​○ de diensten en producten die we aanbieden, te verbeteren;
  ○ onze klanten en hun veranderende noden beter te begrijpen;
  ○ onze marketingactiviteiten aan te passen aan de noden en wensen van onze klanten;
  ○ de relaties met onze leveranciers en klanten te beheren;
 • Dit nodig is om:
  ○ ons contract met u uit te voeren (bv. het gebruik van info van aanmeldingen op portals voor het voldoen aan contracten);
  ○ te voldoen aan regulatoire vereisten (bv. als we Persoonsgegevens moeten gebruiken om te voldoen aan reguleringen omtrent voedselveiligheid); of
 • u uw voorafgaande toestemming hebt gegevens om uw Persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld, in bepaalde gevallen zullen we uw voorafgaande toestemmingvragen, voordat we uw elektronische contactgegevens gebruiken (bv. e-mailadres) om u elektronische communicatie te sturen, om onze producten en diensten te promoten.

Indien we uw Persoonsgegevens verzamelen, terwijl u een website, apps of sociale-mediapagina’s van McCain bezoekt of gebruikt, wordt u verondersteld dit Beleid te hebben gelezen en goedgekeurd, indien en voor zover deze stilzwijgende toestemming geldig is onder de van toepassing zijnde wetgeving.

We kunnen, tijdens het rekruteringsproces bijvoorbeeld, bepaalde Persoonsgegevens verzamelen als die toegankelijk zijn via openbare bronnen (bv. profielen op sociale media).

 

Wat gebeurt er als u ons uw Persoonsgegevens niet geeft, of as u vraagt dat wij stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens?

De kwaliteit van onze diensten en producten, en onze bekwaamheid om te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen hangen soms af van het feit of McCain toegang heeft tot bepaalde Persoonsgegevens en die ook kan gebruiken.

Indien u ons uw Persoonsgegevens niet geeft, of als u vraagt om ze niet langer te verwerken, dan kan de kwaliteit van onze diensten of producten in bepaalde gevallen worden beïnvloed, of kan het zijn dat we een of meer legale of contractuele verplichtingen waaraan wij moeten voldoen, schenden. Als wij uw Persoonsgegevens niet mogen verwerken, kan dit er in sommige gevallen toe leiden dat wij u onze producten of diensten niet meer kunnen aanbieden, of dat wij onze relatie met u moeten stopzetten.

 

Aan wie geven we Persoonsgegevens vrij?

Wij verkopen of verhuren uw Persoonsgegevens niet aan derden. We delen uw Persoonsgegevens enkel met derde partijen wiens voorwaarden minstens even strikt zijn als die van dit Beleid, en enkel op de volgende manieren:

 • Filialen – We kunnen Persoonsgegevens delen met elk filiaal of elke dochteronderneming, bv. om klantendienst aan te bieden, onze wedstrijden, tombola’s en getrouwheidsprogramma’s te beheren, of om onze producten en diensten te verbeteren. We kunnen uw Persoonsgegevens ook delen met filialen of dochterondernemingen die gedeelde diensten leveren binnen McCain, bijvoorbeeld in verband met de aan- en verkoop van producten, financiële en boekhoudkundige ondersteuning, gegevensbeheer, klantenfacturatie, orderverwerking, crediteurenverwerking, en het voorbereiden en rapporteren van schattingen en resultaten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer, via McCainPrivacy@mccain.com.
 • Dienstverleners – We delen Persoonsgegevens met derden die diensten verlenen omtrent, bijvoorbeeld, onze website, het beheer van onze wedstrijden, tombola’s en getrouwheidsprogramma’s, het verzorgen van onze klantendienst, ons camerabewakingssysteem, ons marktonderzoek en onze sales, onze R&D-activiteiten of onze public relations. Deze dienstverleners hebben alleen toegang tot de Persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun functie uit te oefenen. Zij werken enkel in onze naam en onder onze leiding, en mogen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor het uitoefenen van deze functie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer, via​ McCainPrivacy@mccain.com.
 • Klanten – We kunnen Persoonsgegevens delen (bv. als die verzameld werden via portals met dat doel) met onze klanten omwille van traceerbaarheid en andere regulatoire en contractuele vereisten of om probleemoplossing te vergemakkelijken.
 • Legaal – We kunnen Persoonsgegevens vrijgeven aan rechtbanken, wetshandhavingsinstanties en andere overheidsinstellingen als wij geloven dat dit conform met of vereist is door de van toepassing zijnde wetgeving, regulering of juridisch proces. We kunnen ook Persoonsgegevens vrijgeven aan externe juridische adviseurs die ons helpen met het opstellen en verdedigen van juridische claims, of die ons helpen met transacties (bv. bij hulp met samensmeltingen, verwervingen of afstotingen) of aan derde partijen die ook betrokken zijn in zulke juridische kwesties (bv. aan de tegenpartij in rechtszaken, juridische experts, andere aandeelhouders die ook betrokken zijn in de claim enz.).
 • Businesstransfers – In geval van een reorganisatie, samensmelting of verkoop, kunnen we alle Persoonsgegevens die we verzamelen doorgeven aan de relevante derde partij die betrokken is in de reorganisatie, samensmelting of verkoop, met toestemming van de betrokkenen indien en voor zover dit vereist is onder de van toepassing zijnde privacywetgeving.
 • Met uw toestemming – Mits u daarvoor voorafgaand uw toestemming geeft, kunnen we uw Persoonsgegevens ook delen met andere derde partijen.

 

Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?

Wij hebben alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, lekken, verandering en vernietiging zoals vereist onder de van toepassing zijnde wetgeving.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Ondanks de maatregelen die we hebben genomen, kunnen we de veiligheid van informatie die ons via internet wordt doorgestuurd, niet garanderen. Van zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we alle redelijke maatregelen treffen om die te beschermen.

 

Waar worden uw Persoonsgegevens opgeslagen?

McCain is over de hele wereld actief, en het bedrijf en zijn dienstverleners kunnen uw Persoonsgegevens opslaan en verwerken in verschillende jurisdicties, ook buiten uw eigen jurisdictie.

McCain slaat Persoonsgegevens op in zijn kantoren in Florenceville, New Brunswick, Canada. Zij kunnen ook worden opgeslagen in onze lokale of regionale kantoren.

McCain heeft richtlijnen en procedures om ervoor te zorgen dat we voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten in geval van een veiligheidsincident dat leidt tot de accidentele of onwettige vernietiging, verlies, verandering, ongeoorloofd vrijgeven van of toegang tot uw Persoonsgegevens.

Wanneer we Persoonsgegevens internationaal overbrengen, zullen we dat alleen doen conform de van toepassing zijnde wetgeving. We zullen zorgen voor een adequaat beschermingsniveau van de Persoonsgegevens, en voor gepaste veiligheidsmaatregelen.

Persoonsgegevens kunnen worden overgebracht van landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER, zoals Canada en de VS. In zulke gevallen zullen we zorgen voor de volgende maatregelen:

 • De wetten van het land waarnaar Persoonsgegevens worden overgebracht, verzekeren een adequaat niveau van gegevensbescherming, onder artikel 45.1 van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679). Voor Canada is dit besluit hier te vinden; of
 • De overbrenging is onderworpen aan het EU-US Privacyschild onder artikel 45.1 van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679); of
 • De transfer is onderworpen aan clausules inzake gegevensbescherming door de Europese Commissie onder artikel 46.2.d) van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679). Meer informatie over deze clausules inzake gegevensbescherming vindt u hier; of
 • Elke andere geschikte, van toepassing zijnde maatregel onder artikel 46 van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679).

V​oor meer informatie omtrent de maatregelen inzake transfers van Persoonsgegevens buiten de EER, kunt u terecht bij onze Privacy Officer, via McCainPrivacy@mccain.com​.

 

Uw rechten

Afhankelijk van en onderworpen aan de van toepassing zijnde wetgeving, hebt u bepaalde rechten betreffende de Persoonsgegevens die we van u hebben. Deze rechten kunnen de volgende zijn:

 • het recht op toegang tot de Persoonsgegevens die we van u hebben;
 • het recht, onder bepaalde omstandigheden, om verder gebruik van uw Persoonsgegevens te blokkeren of te onderdrukken;
 • het recht om de Persoonsgegevens die we van u hebben te verbeteren als die informatie onjuist of onvolledig is;
 • het recht om u te verzetten tegen bepaalde handelingen;
 • het recht, onder bepaalde omstandigheden, om uw Persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • het recht om een klacht neer te leggen bij de competente superviserende autoriteit inzake gegevensbescherming (bijvoorbeeld, in Europa, in de EU-lidstaat van uw gewoonlijke residentie) over de manier waarop we uw Persoonsgegevens verwerken;
 • als onze verwerking van uw Persoonsgegevens specifiek gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken;
 • in bepaalde gevallen hebt u het recht om van ons de Persoonsgegevens die wij van u hebben te ontvangen op een gestructureerde, algemeen gebruikte en computerleesbare manier zodat u die voor uw eigen doeleinden en door verschillende diensten kunt gebruiken.​

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze Privacy Officer, via McCainPrivacy@mccain.com. Houd er echter wel rekening mee dat wij mogelijk, indien en voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dat toelaat, bepaalde informatie moeten behouden en blijven verwerken, bijvoorbeeld voor juridische of administratieve doeleinden (bv. het bijhouden van boekhoudgegevens).

Gelieve ons voor alle hierboven beschreven verzoeken een e-mail te sturen met “verzoek gegevensprivacy” in de onderwerplijn, inclusief een kopie van uw identiteitskaart of een ander identiteitsbewijs (bv. rijbewijs) zodat er geen andere personen deze Persoonsgegevens kunnen bekijken, veranderen of verwijderen.

Wij zullen zo snel mogelijk, en steeds binnen de wettelijk bepaalde termijnen, op uw vraag antwoorden.

 

Uw recht om te weigeren om uw gegevens te laten gebruiken voor directe-marketingdoeleinden

U hebt steeds kosteloos het recht om te weigeren uw gegevens te laten gebruiken voor directe-marketingdoeleinden (inclusief zulke profilering dat die kan worden gelinkt aan directe marketing).
U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met onze Privacy Officer, via McCainPrivacy@mccain.com ​of op een andere elektronische manier, bijvoorbeeld via een link om u uit te schrijven uit e-mails.

 

Kinderen

Belangrijke boodschap voor kinderen
Vraag eerst aan je ouders of zij het goed vinden dat je je naam, postadres, e-mailadres of andere informatie aan iemand op internet geeft.

 

Belangrijke boodschap voor ouders
Hoewel bepaalde delen van de website gericht lijken te zijn op kinderen onder 13 jaar, mogen kinderen onder die leeftijd alleen maar met toestemming van een ouder of een wettelijke voogd deelnemen aan wedstrijden of tombola’s en Persoonsgegevens met ons delen. Als uw kind met ons communiceert via e-mail om deel te nemen aan wedstrijden of promoties, of om nieuwsbrieven te krijgen, zullen wij hem/haar vragen om alleen het e-mailadres van zijn/haar ouder of wettelijke voogd door te geven. Een kind dat onder de van toepassing zijnde lokale wetgeving geen wettelijke toestemming heeft om in te stemmen met het verwerken van zijn/haar Persoonsgegevens, moet de toestemming vragen aan een ouder of een wettelijke voogd voordat hij/zij die Persoonsgegevens met ons deelt. Indien we ontdekken of reden hebben om te geloven dat de Persoonsgegevens van een kind werden verzameld op een manier die niet strookt met dit Beleid, zullen we onmiddellijk proberen na te gaan of een ouder of de wettelijke voogd van het kind daarvoor de toestemming heeft gegeven. Is dit niet het geval, dan zullen we de Persoonsgegevens verwijderen.

 

Cookies en andere technologieën​

Wij maken gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën als u onze websites bezoekt. Meer informatie over cookies en andere gelijkaardige technologieën die we gebruiken als u onze websites bezoekt, vindt u in de informatiemelding over cookies op de relevante McCain-website, of in het Globale Cookiebeleid​.

 

Externe links

Dit Beleid is niet van toepassing op het verzamelen, verwerken en gebruiken van Persoonsgegevens door bedrijven waarvan wij geen eigenaar zijn of waar wij geen controle over hebben, of op mensen die wij niet tewerkstellen of waar wij geen leiding over hebben (“Externe Partijen”). Hoewel sommige van onze websites een link kunnen bevatten naar websites en diensten van Externe Partijen, bijvoorbeeld naar die van onze businesspartners en sociale-mediabedrijven, hebben wij geen controle over de activiteiten van deze Externe Partijen. Voor meer informatie over welke Persoonsgegevens deze Externe Partijen verzamelen en hoe zij die gebruiken, verwijzen wij naar hun privacybeleid.

 

Hoe lang houden we Persoonsgegevens bij?

McCain heeft interne opslagrichtlijnen en -procedures, gebaseerd op de volgende criteria om de opslagperiodes van Persoonsgegevens te bepalen in de context van de hierboven genoemde doeleinden:

 • verstreken tijd sinds uw laatste interactie met een McCain-website;
 • het einde van een contractuele relatie met een landbouwer, een leverancier of een derde partij die producten of diensten levert;
 • het einde van een terugroepperiode voor een product of van een garantie op producten of diensten;
 • gevoeligheid van de Persoonsgegevens;
 • veiligheidsredenen;
 • de van toepassing zijnde verjaringstermijnen:
 • lopende of mogelijke klachten of disputen;
 • een regulatoire of legale verplichting om de Persoonsgegevens op te slaan (bv. voor boekhoudkundige doeleinden of in de context van een camerabewakingssysteem). ​

 

Herzieningen van het beleid

Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden geüpdatet. Veranderingen in dit Beleid worden niet noodzakelijk voorafgegaan door een melding op de website, en we moedigen u dan ook aan om het Beleid af en toe na te kijken op veranderingen. Uw voortgezet gebruik van de McCain-website na de veranderingen in het beleid betekent dat u de veranderingen aanvaardt.

 

Conflicten of inconsistenties tussen beleidsbepalingen

Indien er een conflict of inconsistentie is tussen een bepaling van dit Beleid en een bepaling van een ander Beleid van McCain waarnaar verwezen wordt in dit Beleid, heeft dit ​Beleid voorrang.