Ga naar de inhoud
Samen
duurzaam?

We streven naar duurzaamheid in alles wat we doen, omdat we geloven dat een passie voor de aardappel, de hoogste kwaliteit en een gezonde planeet hand in hand gaan.

 

Met onze wortels op de boerderij geloven wij dat landbouw een kernonderdeel is
van de oplossing voor de manier waarop we duurzaam voedsel verbouwen.

 

Lees hier alles over onze 4 duurzaamheidspijlers

Duurzame Landbouw

CêlaVíta en McCain hebben 13 pilot farms, waarvan 3 in Nederland, om de beste landbouwpraktijken voor de productie van aardappelproducten te bepalen. Waarom? Om de opbrengsten te vergroten, de bescherming van de bodem te verbeteren, de biodiversiteit te ondersteunen en nieuwe praktijken en technologieën te identificeren. Eenmaal goedgekeurd, verspreiden we die waardevolle kennis onder onze telersgemeenschap.

In Nederland zijn we in 2022 gestart met een programma voor regeneratieve landbouw.

 

Wat is regeneratieve landbouw?
Het uitgangspunt is om bodems te verbeteren en te herstellen. Om ze veerkrachtig te maken, de biodiversiteit in stand houden en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
We minimaliseren het gebruik van hulpstoffen in gewassen. We verminderen de diepte van de grondbewerking. We bedekken de bodem tussen twee teelten met levende planten of bloemen en vergroten schuilplaatsen voor vogels en bijen. We bevorderen technologieën om zo het gebruik van bestrijdingsmiddelen, meststoffen en gebruik van water te verminderen. Dit alles met behoud van een regelmatige productie.

Efficiënte Operatie

Als leider in de aardappelverwerkende industrie geloven wij dat het onze verantwoordelijkheid is om ons gebruik van energie, water, afval en verpakkingen te verminderen en efficiënt te zijn.

 

BIO gas
Een deel van de energie die we gebruiken voor het blancheren van de aardappels komt uit biogas wat ze zelf produceren in onze waterzuivering.

 

Waste management
Bij CêlaVíta proberen we ons afval tot grondstof te maken. Zo gaat er van de aardappel niets verloren, maar wordt van de aardappelschillen veevoer gemaakt

 

Water management
Water Management speelt niet alleen op op het land maar ook in productie een belangrijke rol. Onze aardappels worden gewassen en gekookt in Veluws bronwater. Dit zuivere water pompen we op uit onze eigen bronnen. We proberen het watergebruik zo laag mogelijk te houden, daarom wordt het water intensief gebruikt en hergebruik alvorens op de eigen afvalwaterzuivering wordt geloosd. Het regenwater van het terrein wordt via een infiltratiesysteem aan het grondwater toegevoegd en niet op het riool geloosd.

 

Verpakkingen
Wij streven ernaar om al onze verpakkingen goed recyclebaar te maken. In 2024 zullen wij onze meeste folies omzetten naar een monofolie, zodat deze beter te recyclen zijn.

Goede Voeding

Met onze aardappelproducten bieden we eenvoudig, verantwoord en duurzaam voedsel, dat beantwoordt aan de behoeften van steeds meer gezondheids- en planeetbewuste consumenten.

 

Puur en transparant
De aardappel is een gezonde knol, daar hoeven we niets aan toe te voegen. We gebruiken dan ook geen conserveringsmiddelen in onze producten.

We hanteren een clean-label policy en zorgen voor duidelijke en transparante informatie over onze voedingswaardes. Zo zullen wij in 2024 ook Nutriscore op onze verpakking gaan zetten.

 

Zout reductie
Zout is een smaakmaker, echter teveel zout is niet goed voor je. Daarom reduceren we al jaren de hoeveelheid zout in onze producten. In bestaande maar ook nieuwe producten zoeken we hierin de gezonde balans.

Voor De Gemeenschap

Als bedrijf willen we een positieve bijdragen leveren aan de gemeenschap waarin we werken, nu en voor toekomstige generaties.

We ondersteunen de gemeenschap door dat we samenwerken met lokale instanties (bijv. de Voedselbank) en we ontwikkelen vrijwilligersacties om onze werknemers bij lokale gemeenschappen te betrekken.

 

Goede buur
De restwarmte van het water dat we gebruiken voor het de bereiding van onze aardappels wordt gedoneerd aan het lokale zwembad (De Veldkamp in Wezep) door een aangelegd warmte wissel systeem.

 

Sedex
We zijn geregistreerd in de database van Sedex, een toonaangevende organisatie voor ethisch verantwoorde handel.